Portál
kniznica.orbispictus.sk
je deaktivovaný.

Nová digitálna platforma E-učebnice je vám a vašim žiakom
po registrácii a prihlásení
dostupná na našom webe
www.orbispictus.sk

Veríme, že E-učebnice budú plnohodnotnou náhradou
a že v čo najväčšej miere skvalitnia a zefektívnia vyučovanie
aj vo vašich triedach.